Våra verktyg 

Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder med att specificera mätuppdrag. Ofta så utförs en kortare förstudie som har till syfte att undersöka om projektet är realiserbart med avseende på sensorik och mätnoggranhet. Om förestudien leder till positiva resultat så skapas en traditionell projektspecifikation och tidsplan.

För att kunna erbjuda helhetslösningar så samarbetar vi med sensortillverkare och företag som utför mekanisk konstruktion och tillverkning.

Vi använder bland annat följande vertyg och tillverkare i våra lösningar:

  • Labview och datainsamlingsenheter från National Instruments
  • Matlab från Mathworks
  • Lasersensorer (1D och 2D) från Micro-Epsilon
  • CANoe från Vector Informatik GmbH

Kontakta oss gärna för att diskutera just ditt mättekniska problem!