Projektexempel

Här presenteras två exmpel på projekt som utfördes under 2012.

Robotbil för svetsinspektion i pipelines

MM Systek (C)

MM Systek (C)

I detta projekt utvecklades två typer av bilar som används för svetsinspektion i pipelines. MM Systek utvecklade bilens styr-, övervaknings- och mätsystem.

För att göra själva svetsinspektionen användes en
2D-laserscanner från Micro-Epsilon. Ett komplett mjukvarupaket har levererats och bilarna används kontinuerligt.

 

 

Kvalitéssäkring i produktionslinje

Bild från www.micro-epsilon.com

www.micro-epsilon.com (C)

I detta projekt önskade kunden ett komplett mätsystem för att geometrisäkra produkter i realtid medan de tillverkas.

MM Systek undersökte lasersensorer från Micro-Epsilon och utförde en mindre förstudie åt kunden. Då resultaten var positiva så utvecklades ett mätsystem som numera sitter i produktionslinjen och mäter med 10µm nogrannhet.

Mätdata presenteras på två sätt. Ett sätt för den personal som ställer in och kalibrerar produktions-apparaten och på ett annat sätt för den personal som övervakar processen.