MM Systek

Vi är det personliga konsultföretaget som hjälper kunder att utveckla och integrera kundanpassade mätsystem. Våra kunder är tillverkande företag, där mått och dimensioner är viktiga för kundens framgång.

Våra system bidrar till att öka våra kunders produktionskvalité samt att reducera deras produktionsbortfall. Detta leder till sänkta tillverkningskostnader och minskad negativ miljöpåverkan.

För att kunna vidta rätt åtgärder i produktionsmiljön så utvecklar vi även verktyg för analys och visualisering av stora datamängder i realtid. Vi har goda erfarenheter av att presentera mätdata direkt för produktions- och underhållspersonal i mobila verktyg som t.ex. iPAD.

MM Systek utför även utvecklingsuppdrag åt fordonsindustrin. Projekten är i huvudsak inriktade mot funktionstestning och kvalitetssäkring av bussystem.